Cennik

UWAGA! Poniższe stawki dotyczą jednej strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami) i są orientacyjne. By uzyskać dokładną wycenę zlecenia i termin jego realizacji, proszę skontaktować się ze mną mailowo.

Oferta standardowa
Korekta językowa: 3 zł za stronę
Korekta językowa + redakcja tekstu: 4,50 zł za stronę
Przy większych tekstach lub dłuższej współpracy stawka za stronę może być mniejsza!

Prace dyplomowe dla studentów
Korekta językowa: 2,50 zł za stronę
Korekta językowa + redakcja techniczna tekstu zgodnie z wymogami uczelni: 3,50 zł za stronę

Transkrypcja nagrań audio lub wideo i przepisywanie tekstów
3 zł za stronę

Pisanie artykułów
Wycena indywidualna, zależna od tematyki, źródeł i terminu.

Nietypowe teksty, większe zlecenia i inne rzeczy nieujęte powyżej
Wycena indywidualna, możliwość negocjacji ceny.