Moje doświadczenie

Korekta tekstów
Wykonywałem korektę językową bądź redakcję tekstów między innymi dla:
wydawnictw:
 • Aetos,
 • Charaktery,
 • Far Away,
 • Helion,
 • Libenter.pl,
 • Przystanek Jezus,
 • Radwan,
 • Rosemaria,
 • Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa;
uczelni:
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Śląski;
portali internetowych:
 • Konserwatyzm.pl,
 • Legitymizm.org;
a także dla:
 • biura tłumaczeń ExLibro,
 • „Gońca Wolności”, periodyku stowarzyszenia KoLiber,
 • Simona Dziaka-Czekana, mówcy motywacyjnego.

Ponadto w listopadzie 2011 roku ukończyłem kurs korekty wydawniczej organizowany przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie (zaświadczenie o ukończeniu kursu — strona 1 i strona 2).

Pisanie artykułów
Oto przykłady moich tekstów z różnych źródeł:
JezykoweDylematy.pl:
Któż jak Bóg:
Legitymizm.org:
DziennikParafialny.pl:
TyPowy.net:

Tłumaczenia z języka czeskiego
Kilka przykładowych tłumaczeń:

Inne osiągnięcia
Zająłem pierwsze miejsce w dyktandzie ortograficznym zorganizowanym podczas VI Studenckiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Śląskim w Rybniku (dyplom).
Prowadziłem warsztaty korekty tekstów podczas Warsztatów Dziennikarskich zorganizowanych przez Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zaświadczenie) w grudniu 2012 roku.
Zdobyłem wyróżnienie za opowiadanie napisane w języku obcym (w moim przypadku — czeskim) na konkurs w szkole językowej Profi-Lingua w grudniu 2012 roku.
Wydałem dwie książki: